analityka

Analityka

 
 

Aby nasze działania były skuteczne, w kampaniach stosujemy zaawansowane rozwiązania analityczne. Stosując spójną metodologię monitoringu mamy możliwość przeanalizowania pełnej ścieżki użytkownika – od momentu pierwszego kontaktu z kampanią, aż do chwili wejścia na stronę, czy ewentualnego zakupu. Na podstawie zbieranej wiedzy o użytkowniku jesteśmy w stanie określić zysk wygenerowany przez niego w dłuższym okresie. Pozwala to na optymalizację działań marketingowych w szerszym horyzoncie czasowym.

Analiza digitalowej ścieżki konsumenta pozwala nam dokładnie określić synergię poszczególnych mediów i ich łączny wpływ na późniejsze zachowanie użytkownika. W wyniku tego wiemy, w którym miejscu i z jakim komunikatem powinniśmy się znaleźć, aby zwiększyć skuteczność kampanii.

analityka